Indien je een van onderstaande contra-indicaties hebt of niet voldoet aan de volgende eisen, kun je helaas geen gebruik maken van de N-icelab cabine:

 • de klant is onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • de bloeddruk van de klant is niet binnen voor N-ice Amsterdam BV acceptabele marges; in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 180/95;
 • de klant is zwanger;
 • de klant heeft koorts;
 • de klant heeft bloedarmoede;
 • de klant is jonger dan 18 jaar oud;
 • de klant heeft last van een kou-allergie;
 • de klant is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
 • de klant heeft een pacemaker;
 • de klant heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose;
 • de klant heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);
 • de klant lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
 • de klant heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
 • de klant lijdt aan het syndroom van Raynaud;
 • de klant heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
 • de klant heeft een infectieziekte;
 • de klant heeft open wonden;
 • de klant gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 • de klant heeft op het moment van de overeenkomst of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een whole body cryotherapy behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.

Bij twijfel over een van bovenstaande raden wij je aan de huisarts of een van onze medewerkers te raadplegen. Bel of loop gerust even langs!